Arbejdsområder

Indregulering af vandbårne varme- & kølesystemer
CxPartner ApS indregulerer alle vandbårne varme- & kølesystemer, med moderne måleudstyr der er kalibreret korrekt. Dette sikrer at kunden får de ønskede vandmængder. Efter endt indregulering opsættes indreguleringsmærker med reference nr. til den indreguleringsrapport som afleveres til kunden. Ønsker I vores hjælp til et projekt anbefaler vi et møde omkring placering af ventiler inden, da vi ofte oplever anlæg, som ikke kan indreguleres korrekt pga. forkerte ventildimensioner og placering.
Indregulering af brugsvandscirkulation
Vi indregulerer også brugsvandscirkulationssystemer og anbefaler at benytte anbefalinger i DS 439 og BYG-ERFA blad (53) 170 305. Det er også muligt at udføre logninger på brugsvand, ved udfordringer med trykstød og lignende.
Indregulering af automatik
Med en solid erfaring indenfor automatik, indregulerer CxPartner ApS gerne klimastater og CTS systemer. Dette kræver adgang til reguleringsparametre og foregår i dialog med driften. Ved indregulering af Danfoss ECL 210/310 udleveres en original Danfoss ECL rapport med alle parametre. En del af denne indregulering er samtidig en funktionstest af komponenter. Omfang aftales med kunden. Vi hjælper gerne med performancetest via webbase og service af Danfoss automatik, enten fysisk eller via cloud løsning.
Projektgranskning
Vi tilbyder at gennemgå diagrammer og valg af ventiler i dialog med vores kunder. Som kunde får du en ”second opinion” på projektet og mulighed for at ændre uhensigtsmæssige valg af ventiler og rør, disses placering eller dimensionering. Vi har stor erfaring i opbygning af vandbårne anlæg og er ”nørder” indenfor hydraulisk balance. Dette sikrer vores kunder et ordentligt anlæg.
Funktionstest

Ifølge gældende bygningsreglement, er det lovkrav at få funktionstestet anlæg. Dette kan først udføres efter endt indregulering.
Funktionstesten formål er at sikre at alle komponenter fungerer korrekt.
Vi benytter forskellige metoder til funktionstest og har moderne udstyr som termiske kameraer m.m.

Det er vigtigt i denne proces at bygherre gør sig klart, hvad omfang denne ønsker. Vi indgår gerne i dialogen og rådgiver omkring lovgivning og proces.

Avanceret fejlsøgning
Som kunde oplever mange installatører, ingeniører og bygherre at stå med udfordringer som ikke umiddelbart giver mening. Her har vi mange års erfaring i afhjælpning via målinger. Vi måler os frem til problemet og vejleder i løsning. Eksempler er propper fra rør der har sat sig en sektion, defekte varmevekslere, defekte fancoils og utætte ventiler som har lækage så de ikke kan lukke. Vi benytter vores specialværktøj til hurtigt at detektere fejlene, og vores erfaring til at få det løst.
Teknisk screening
En teknisk screening er en gennemgang af ejendommens tekniske anlæg, herunder varme, brugsvand og varmecentral. Her gennemgås anlægget grundigt, og en konkret rapport fremsendes delt op i to arbejdsområder. Her og nu udbedringer som specifikt anbefaler at få udbedret defekte ventiler, vekslere og diverse serviceopgaver. Derudover er der en beskrivelse af idéer til forbedring af eksisterende anlæg med en mere langsigtet strategi. I rapporten er også et økonomisk overslag over investeringer.
Bygherrerådgivning
Vi rådgiver gerne bygherre om funktionstest, opbygning af anlæg og indreguleringsstrategi. På den måde er du som bygherre sikrer uvildig 3 part. Dette sikrer dig mod dyre ombygninger, dårligt fungerende anlæg og uheldige valg af ventiler. I tillæg kan vi udføre indreguleringen direkte for rådgiver / bygherre og på den måde sikre en uvildig gennemgang af udført arbejde. Vi arbejder også gerne som bindeled mellem CTS og VVS delen på projekter, da vi har erfaring for dette giver væsentlig bedre resultat.
Undervisning

Vi underviser gerne alle der måtte ønske det. Vores undervisning er delt op i følgende områder

  • Drift af varmeanlæg i større ejendomme med CTS
  • Danfoss ECL styringer
  • Indregulering af varmeanlæg – Statiske anlæg
  • Indregulering af varmeanlæg – Dynamiske anlæg
  • Opbygning og dimensionering
Commissioning
Vores arbejde med commissioning ligger under specialistfunktioner og vedrører typisk de elementer der omhandler indregulering, funktionstest, performancetest og gennemgange af korrekt bygget anlæg.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.